Only Nota

Věřitelé, kteří projekt podporovali nejen finančně, se pokusili v jeho rozvíjení pokračovat. Jenže novináři udělali z projektu to, co potřeboval vyšetřovatel:

Než kamarád Oldřich Jašek (video níže) z důvodu těžké nemoci zemřel (1.7.1994), založil společnost Only Nota spol. s r.o., prostřednictvím svého syna Radovana.

Společnost tvořili i dva významní společníci, z nichž první byl od roku 1993 do konce roku 2017 dobře finančně zajištěným prokuristou jedné zdravotní pojišťovny, a ten druhý, který vystudoval ekonomiku na univerzitě v anglickém Sheffieldu, pracoval pro renomované firmy u nás i v zahraničí (např. pro firmu Rolls-Royce). Čtvrtým společníkem se stala moje manželka, aby nebylo zpochybněno autorství projektu.

Můj projekt ohodnotil uznávaný ekonom (pozdější společník v „Only Nota“) na minimálně 50 miliónů ročně před zdaněním (viz příloha vpravo EKONOM versus ŽALOBCE). Na mé duševní zdraví si vyšetřovatel objednal znalce v oboru psychologie a psychiatrie. Soudci však znalce uznávají jen tehdy, když se to hodí jim. Uznat, že jsem se nedopustil ničeho, co si zasluhuje potrestání, by znamenalo přiznat, že se dozorující orgány závěrům vyšetřování před zahájením hlavního líčení nikdy nevěnovaly. Prokazatelně byly jen OPISOVAČI:


Na mém uvěznění vydělali jenom majitelé leasingových společností z iniciativy lichvářů. Automobily jim zaplatili místo mě jejich staronoví či noví uživatelé. Nikdo jiný z mého uvěznění užitek doposud neměl, protože soudci nikomu náhradu škody nepřiznali, aby se tím podle trestního řádu nezdržovali (§ 44 odst. 2 tr. ř.). Prostě DIVADLO U SOUDU:

Neprokázali dobře finančně zajištění společníci mé ženy velkou míru zištnosti, když se pod záminkou mého projektu pokusili „zneužívat důvěřivosti svobodných občanů“?