Only Nota

Věřitelé, kteří projekt podporovali nejen finančně, se pokusili v jeho rozvíjení pokračovat. Jenže novináři udělali z projektu to, co potřeboval vyšetřovatel:

Než kamarád Oldřich Jašek (video níže) z důvodu těžké nemoci zemřel (1.7.1994), založil společnost Only Nota spol. s r.o., prostřednictvím svého syna Radovana.

Společnost tvořili i dva významní společníci, z nichž první byl od roku 1993 do konce roku 2017 dobře finančně zajištěným prokuristou jedné zdravotní pojišťovny, a ten druhý, který vystudoval ekonomiku na univerzitě v anglickém Sheffieldu, pracoval pro renomované firmy u nás i v zahraničí (např. pro firmu Rolls-Royce). Čtvrtým společníkem se stala moje manželka, aby nebylo zpochybněno autorství projektu.

Můj projekt ohodnotil uznávaný ekonom (pozdější společník v „Only Nota“) na minimálně 50 miliónů ročně před zdaněním (viz příloha vpravo EKONOM versus ŽALOBCE). Na mé duševní zdraví si vyšetřovatel objednal znalce v oboru psychologie a psychiatrie. Že jsem se nedopustil ničeho trestuhodného by však znamenalo odhalit, že dozorující orgány závěry vyšetřování nikdy nezkoumaly. Patřil mezi ně i předseda senátu. Tento hlavní OPISOVAČ smyšlenek vyšetřovatelů odsoudil v mém případě znalecké posudky jako svého nepřítele:


Svojí netečností pomohl k zisku jenom lichvářům a majitelům leasingových společností. Automobily jim splatili jejich staronoví či noví uživatelé. Nikdo jiný z mého uvěznění užitek mít nemohl. Soudci nikomu náhradu škody nepřiznali (údajně proto, aby se tím dle trestního řádu nezdržovali – § 44 odst. 2 tr. ř.). Prostě DIVADLO U SOUDU:

Neprokázali tito velmi dobře finančně zajištění lidé vysokou míru zištnosti, když se pod záminkou realizace mého projektu (což dokazuje účast mé ženy) pokusili …?!?