Marné žádosti o propuštění z vazby se dostaly jen do rukou OPISOVAČŮ:

  • 9. března 1995: Žádost: „… SKUTEČNOSTNEMÁ na území ČR trvalé bydliště.“  Okresní soud Opava, podepsán JUDr. František Pepřík.
  • 22. března 1995: Stížnost: „… NEMÁ na území ČR trvalé bydliště ….“ Krajský soud Olomouc, podepsán JUDr. E. Teschler.
  • 11. dubna 1995: OBŽALOBA: „… TRVALE BYTEM Opava, Antonína Sovy 5.“ Krajský státní zástupce JUDr. Karel Novosad, přestože již Opava, Pekařská 122
 •  
  • 27. června 1995: Žádost: „ … Krajský soud si OVĚŘILNEMÁ trvalé bydliště v ČR ….“ Krajský soud v Ostravě, podepsán JUDr. Miloslav Studnička.
  •  3. listopadu 1995: Stížnost: „… Vrchní soud PŘEZKOUMALNEMÁ v České republice trvalý pobyt ….“ Vrchní soud v Praze, podepsán JUDr. Karel Beneš (Vrchní soud nic NEpřezkoumal, jinak by musel zjistit, že už od 13.3.1995 jsem prokazatelně, trvale bytem na: Opava, Pekařská 122 – viz i ROZSUDEK níže).  
  • 4. dubna 1996 – ROZSUDEK: TRVALE bytem Opava, Pekařská 122.“ 

Pod vyhotovení rozsudku se podepsal ten samý soudce (JUDr. Miloslav Studnička), který dva roky podepisoval jen OPISOVANÉ fráze: NEMÁ na území ČR trvalé bydliště.“

Předseda senátu (JUDr. Miloslav Studnička) prokázal absolutní neúctu k člověku, když se podepsal pod DESET naprosto nepravdivých údajů (viz týdeník NAŠE OPAVSKO):

V průběhu přípravného řízení, jak (1)si krajský soud ověřil (soud si nemohl nic ověřovat, protože by okamžitě zjistil, že další body jsou nepravda nebo holý nesmysl), vyšetřovatel (2)skutečně zjistil (vyšetřovatel nemohl nic zjišťovat, protože další body jsou nepravda nebo holý nesmysl), že obviněný (3)se odhlásil z trvalého bydliště v Opavě (původní místo trvalého pobytu ZANIKÁ, když ÚŘAD PŘIHLÁSÍ občana na nové adrese trvalého pobytu), (4)chtěl se přihlásit (nikoliv chtěl, ale PŘIHLÁSIL SE) k trvalému pobytu v Telči, což mu však z důvodu, že není státním příslušníkem ČR, (5)nebylo umožněno (BYLO UMOŽNĚNO; viz Okresní SOUD Jihlava) a posléze mu to bylo (6)odmítnuto i v Opavě (pokud by mě Telč nepřijala, na jakém základě bych mohl být odhlášen z původního trvalého bydliště?).

Za situace, kdy obviněnému hrozí uložení vysokého trestu odnětí svobody, (7)nemá trvalé bydliště v ČR (???) a jeho (8)snahu přihlásit se k trvalému pobytu v Telči (???) vzhledem k tomu, že rodinu má v Opavě je nutno hodnotit, jako (9)snahu vyhýbat se trestnímu stíhání (???; nemohu uvěřit, že pouze trvalé bydliště v Opavě nezakládá obavu z možného vyhýbání se trestnímu stíhání), je zde (10)konkrétní skutečnost odůvodňující obavu, že by se obviněný na svobodě vyhýbal trestnímu stíhání a nebo případně uloženému trestu odnětí svobody (s nadějí, že soudci odhalím skutečné zločince bych se na soud těšil a ne se mu vyhýbal).

K trvalému bydlišti v Telči jsem se přihlásil po dohodě s tehdejším starostou Václavem Jehličkou (pozdějším ministrem kultury ČR; důvody jsou v samostatné kapitole TELČ). Přiložené video dokazuje, že jsem své „stěhování“ do Telče oznamoval veřejně. Podle OPISOVAČŮ proto, abych se vyhýbal trestnímu stíhání!?

POZNÁMKA:
Do konce roku 1994 museli o české občanství žádat všichni, kdo se narodili na Slovensku. Vazebně stíhaným občanům rozdělených národů tuto zásadní změnu nikdo neoznamoval ani nepřipomínal. Od 17.2.1994 do konce roku 1994 jsem tak byl vězněm Českým, který se stal od 1.1.1995 automaticky vězněm Slovenským, s českými školami, manželkou i dětmi. Aby toho nebylo málo, nejedny noviny trýznily moji rodinu zprávami, že budu ihned po propuštění vyhoštěn z České republiky (viz poslední věta zveřejněného článku).