Šéf DAWES:

(stránka je dočasně načtená automatem)

Hlavním šéfem firmy DAWES byl František Tonka, přestože jedním z jednatelů byla jeho manželka. Koncem roku 1995 se mnou trávil čas na stejné cele vazební věznice v Ostravě, kde čekal na odvolací soud, když byl KS odsouzen na devět let nepodmíněně za rozsáhlé podvody. Seznámili jsme se až na cele ve vazbě, protože v DAWES měl na všechno své lidi:

Přestože jsem díky sdílení společné cely s šéfem DAWES věděl o praktikách K.E.S. téměř všechno, co jsem vědět potřeboval, nikoho to v soudní síni číslo 307 nezajímalo.
A skutečně jsem si připadal jako v blázinci (307 je číslo psychiatrické diagnózy).  Dokonce jsem předsedovi senátu napsal dopis, a to nejen jako důkaz, že jsem obětí zločinců, ale také abych objasnil, co znamená DAWES, neboť se tento název stále snažil vyslovovat Anglicky:

„DAWES je pane předsedo složenina ze jmen dětí manželů Tonkových, Davida a Denisy. A to dvojité „W“ je tam proto, že ty děti jsou dvě.“ 

PROČ předseda senátu JUDr. Miloslav Studnička nenechal ani po mém dopisu (viz níže) vyslechnout mého spolubydlícího, který byl ochotný dosvědčit, komu sloužil s cílem připravit mě o peníze a potom o svobodu, aby mohl připravit 26 lidí o automobily a znovu je prodat? PROTOŽE by bylo ODHALENO, že drží ve vazbě nevinného člověka, zatímco zločincům dovoluje pokračovat v trestné činnosti:

Zpět na ODHALENÍ